Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14114596
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6740.15.1/2020

Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Łącznej w Toruniu – Etap III” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 71 działki: 631, 630, 628, 627/1 (z podziału dz. nr 627), 627/2 (z podziału dz. nr 627), 703, 704, 698, 699, 718/2, 710, 700, 701, 702, 692, 730, 693/1 (z podziału dz. nr 693), 694/1 (z podziału dz. nr 694), 695/1 (z podziału dz. nr 695), 697/1 (z podziału działki nr 697), 689/1, 733/1 (z podziału dz. nr 733) Obręb 72 działki: 199/11, 199/12, 200/9, 305, 306, 201/5, 308, 226, 310, 311/1 (z podziału dz. nr 311), 335 W ramach inwestycji planowana jest przebudowa innych dróg publicznych: ul. Sinorackiej (działka nr 655 obr. 71), ul. Czachowskiego (działki nr 677, 729 obr. 71), ul. Kniaziewicza (działka nr 690 obr. 71), ul. Sędziaka (działki nr 201/4, 200/4 obr. 72) oraz ul. Bołtucia (działka nr 228 obr. 72) Działki przeznaczone do czasowego zajęcia: 717, 627/3 (z podziału działki 627), 621, 676, 691, 693, 694, 733, 731/3, 722, 721, 718/9, 719, 718/3, 708, 706, 705, 603, 690 obręb 71 oraz działki nr 201/18, 307, 328/2, 327/2, 311/2 (z podziału działki 311) w obrębie 72

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
28.10.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 13-10-2020
Kto opublikował: Kamil Jeżewski
Data publikacji: 13-10-2020 10:58:24
Kto zmodyfikował: Kamil Jeżewski
Data ostatniej modyfikacji: 13-10-2020 10:59:54
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A