Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115001
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 518/2020

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu tarasu w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. 1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Maciej Kłysik
Data wytworzenia: 12-10-2020
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 12-10-2020 10:33:18
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 12-10-2020 10:47:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A