Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14114460
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 516/2020

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie fundamentów budynku filii książnicy kopernikańskiej przy ul. Falata 35 – 37 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal.1
- :zał. 2
- :zal. 3
- :zał. 4
- :zał. 5
- :zał. 6
- :zał. 7
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Kazimierz Cetkowski
Data wytworzenia: 12-10-2020
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 12-10-2020 10:10:57
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 12-10-2020 10:25:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A