Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115221
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 90/2020

Data zgromadzenia:14.10.2020
Godzina zgromadzenia:12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:Mickiewicza 9-przed Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marek Przybylski po.Dyr.WOL
Data wytworzenia: 08-10-2020
Kto opublikował: Piotr Kalinowski
Data publikacji: 08-10-2020 15:24:41
Kto zmodyfikował: Piotr Kalinowski
Data ostatniej modyfikacji: 08-10-2020 15:26:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A