Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 473/2020

w sprawie nadania kategorii drogi publicznej gminnej nowemu odcinkowi ulicy Zaułek Dworcowy w Toruniu.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.09.2020
Data wejścia w życie:
17.10.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - szkic sytuacyjny
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz. 4642
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-09-2020
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-09-2020 11:50:49
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2020 09:54:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A