Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13840513
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 498/2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu ogrodu deszczowego oraz urządzenia zieleni przy budynku BOM UMT na części działki ew. nr 103 i 110/4 obr. 15 Toruń (powierzchnia opracowania ok. 0,13 ha.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.09.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
29.09.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. 1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 24-09-2020
Kto opublikował: Halina Pomianowska
Data publikacji: 24-09-2020 11:18:23
Kto zmodyfikował: Halina Pomianowska
Data ostatniej modyfikacji: 24-09-2020 11:21:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A