Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13840774
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 497/2020

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę udźwiękowienia i opisu wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji z zastosowaniem urządzeń elektronicznych i aplikacji mobilnych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.09.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.10.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Treść ogłoszenia wraz z załącznikami (.docx)
- :Formularz oferty (.docx)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Izabela Miłoszewska
Data wytworzenia: 24-09-2020
Kto opublikował: Małgorzata Toruńska
Data publikacji: 24-09-2020 10:35:08
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 30-09-2020 13:53:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A