Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13840958
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 496/2020

Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie oświetlenia terenu w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
24.09.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zestawienie ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 24-09-2020
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 24-09-2020 09:37:18
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 05-10-2020 09:28:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A