Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 139/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łódzkiej 29a w Toruniu 9dz. nr 131, 132 i 133 z obrębu 73).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
28.08.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 13-08-2020
Kto opublikował: Michał Lula
Data publikacji: 13-08-2020 14:57:22
Kto zmodyfikował: Michał Lula
Data ostatniej modyfikacji: 13-08-2020 15:00:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A