Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 169/2020

w sprawie podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta Torunia na rok 2021 i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2050 wraz z "Instrukcją planowania budżetu miasta Torunia na rok 2021 oraz aktualizacji WPF na lata 2021-2050"

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.08.2020
Data wejścia w życie:
05.08.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Magdalena Flisykowska-Kacprowicz
Data wytworzenia: 05-08-2020
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 13-08-2020 11:38:53
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 13-08-2020 11:39:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A