Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 458/2020

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę przy ul. Winnica 47, murowanego parterowego budynku mieszkalnego o pow. ok. 74 m2, z dachem krytym papą, budynku gospodarczo – garażowego, murowanego z dachem drewnianym krytym papą o pow. ok. 43 m2, demontażu ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach i cokole betonowym z bramą wjazdową i furtką oraz zagruzowanie studni.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Kazimierz Cetkowski
Data wytworzenia: 13-08-2020
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 13-08-2020 10:15:39
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 13-08-2020 10:18:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A