Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 72/2020

Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :zal_do_wzoru_umowy
- :tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :1_branza_budowlana
- :klauzula informacyjna
- :2_branza_teletechniczna
- :3_zalaczniki
- :4_przedmiar
- :5_przedmiar
- :6_przedmiar
- :7_przedmiar
- :8_specyfikacja
- :9_specyfikacja_instalacje_elektryczne
- :10_specyfikacja_teletechniczna
- :zestawienie ofert
- :unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 13-08-2020
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 13-08-2020 09:43:07
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 03-09-2020 09:38:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A