Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 89/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.169.2020.EB

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.08.2020
Data wejścia w życie:
12.08.2020
Utrata mocy:
02.09.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Adrian Rynkowski
Data wytworzenia: 13-08-2020
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 13-08-2020 09:32:16
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 13-08-2020 09:33:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A