Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 144/2020

Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Bydgoskiej 26 w Toruniu (dz. nr 381/1 obręb 8)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Michał Kajacz
Data wytworzenia: 12-08-2020
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 12-08-2020 14:23:44
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 12-08-2020 14:24:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A