Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39.6733.2/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „lokalizacji obiektu budowlanego nr BYD016”, w zakres którego wchodzi budowa masztu telekomunikacyjnego z systemem antenowym wraz z poziomymi i pionowymi drogami kablowymi, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na terenie położonym przy ul. Jamontta 3-3B w Toruniu (działka nr 64/39, obręb 52), w ramach zadania pn. „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 12-08-2020
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 12-08-2020 12:26:28
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 12-08-2020 12:27:25
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A