Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 143/2020

Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków usytuowanych przy ul. Szosa Lubicka 150, 152, 154, ul. Ślaskiego 1, 3, 5 i ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Toruniu (obręb 58, część działek nr 35/11, 35/22, 35/54, 48/35) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Obszar oddziaływania: działki nr 35/11, 35/22, 35/54, 48/35 - obręb 58

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 12-08-2020
Kto opublikował: Magdalena Sowińska
Data publikacji: 12-08-2020 12:17:31
Kto zmodyfikował: Magdalena Sowińska
Data ostatniej modyfikacji: 12-08-2020 12:18:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A