Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 142/2020

Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Ceglanej 8 w Toruniu (dz. nr 122/90 – obręb 42) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 122/90, 122/95– obręb 42

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 11-08-2020
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 11-08-2020 14:44:28
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 11-08-2020 14:45:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A