Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.4.6733/2020

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6733.1.30.221.2020.PŻ prostujące oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04 czerwca 2020 r. znak WAiB.6733.11.30.22.2020.PŻ KŻ polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (części działek nr 35/11, 35/22, 35/54, 48/4, 48/35, obr. 58) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Szosa Lubicka 150, 1582, 154, ul. Ślaskiego 1, 3, 5 i ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Toruniu

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
26.08.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 11-08-2020
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 11-08-2020 13:42:34
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 11-08-2020 13:43:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A