Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 140/2020

Informuję, że w dniu 10.08.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dot. zamiaru budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Turystycznej 112C w Toruniu (obręb 61 - działka nr 510/6) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Obszar oddziaływania obejmuje działki nr: 510/6, 505/10 - obręb 61.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezyent Mista Torunia
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 11-08-2020
Kto opublikował: Magdalena Sowińska
Data publikacji: 11-08-2020 09:24:22
Kto zmodyfikował: Magdalena Sowińska
Data ostatniej modyfikacji: 11-08-2020 09:25:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A