Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 430/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.07.2020
Data wejścia w życie:
01.08.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Uzasadnienie
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz. 3848
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 640/2017


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 29-07-2020
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 29-07-2020 11:25:39
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-07-2020 14:25:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A