Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zagospodarowanie przestrzenne 1/2020

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia Nr 185/19 z dnia 12 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.07.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
16.09.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść zawiadomienia o publicznym wyłożeniu planu (.doc)
- :Projekt uchwały w sprawie mpzp (.pdf)
- :Załącznik graficzny do projektu uchwały (.pdf)
- :Prognoza oddziaływania na środowisko (.pdf, 19.08.2020, 24 MB)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 27-07-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 27-07-2020 16:56:08
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 19-08-2020 11:03:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A