Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 152/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia PMT w sprawie ustalonych terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.07.2020
Data wejścia w życie:
17.07.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Anna Łukaszewska
Data wytworzenia: 17-07-2020
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 23-07-2020 10:48:21
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 23-07-2020 10:48:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A