Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 49/2020

Data zgromadzenia:07.07.2020
Godzina zgromadzenia:10.30-11.30
Miejsce zgromadzenia: teren przy narożniku budynku UMT
(ul. Wały gen. Sikorskiego 8) od strony ul.Podmurna.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.07.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marek Przybylski
Data wytworzenia: 03-07-2020
Kto opublikował: Dariusz Noskowicz
Data publikacji: 03-07-2020 14:26:54
Kto zmodyfikował: Dariusz Noskowicz
Data ostatniej modyfikacji: 03-07-2020 14:30:47
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A