Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480485
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 401/2020

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, realizowane na terenie Gminy Miasta Toruń – program pilotażowy na rok 2020.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.06.2020
Data wejścia w życie:
10.07.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz. 3189
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 24-06-2020
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 24-06-2020 12:29:14
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 25-06-2020 11:42:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A