Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480554
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 23/2020

Petycja w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść złożonej petycji (.pdf)
- :Odpowiedź na petycję (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Łowicki
Data wytworzenia: 17-06-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 17-06-2020 10:52:06
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 17-06-2020 10:58:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A