Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480266
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 59/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12.06.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.57.2019.EB

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.06.2020
Data wejścia w życie:
12.06.2020
Utrata mocy:
03.07.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 16-06-2020
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 16-06-2020 13:44:21
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 16-06-2020 13:48:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A