Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480470
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 15/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu (uchwała nr 379/20 z dnia 14 maja 2020 r.)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.07.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 16-06-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 16-06-2020 08:58:01
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 16-06-2020 09:00:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A