Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480223
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2020

Informuję, że Gmina Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, działająca poprzez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Gen. Bema 23/29 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Toruń – Czerniewice” przy ul. Włocławskiej i Zdrojowej w Toruniu (dz. nr 512, 499, 500, 264, 271 obręb 76)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Michał Kajacz
Data wytworzenia: 15-06-2020
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 15-06-2020 12:03:45
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 15-06-2020 12:05:29
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A