Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480458
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 407/2020

Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty celem rozeznania rynku na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał nr 1 formularz propozycji cenowej
- :zał nr 2 SOPZ
- :zał nr 2 SOPZ zał nr 1 wzór tablicy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 15-06-2020
Kto opublikował: Aurelia Kaszlewicz
Data publikacji: 15-06-2020 11:29:43
Kto zmodyfikował: Aurelia Kaszlewicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-06-2020 11:35:04
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A