Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480408
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 57/2020

Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :57_2020_siwz_15_06
- :57_2020_umowa_15_06
- :57_2020_zal_do_umowy_15_06
- :57_2020_tabela_wynagrodz_15_06
- :57_2020_klauzula_info_15_06
- :57_2020_aneks_do_proj_15_06
- :57_2020_architekt_15_06
- :57)2020_br_sanit_15_06
- :57_2020_br_elekt_15_06
- :57_2020_inewntar_15_06
- :57_2020_specyfikacje_15_06
- :57_2020_foto_15_06
- :57_2020_przedmiary_15_06
- :57_2020_uniewaznienie_09_07
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 15-06-2020
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 15-06-2020 10:38:41
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 09-07-2020 13:19:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A