Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14479949
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740.2019.4/2020

obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla nadbudowy istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. 254 - obręb 7) po uchyleniu przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego decyzji PMT z 14.08.2019 r. znak: WAiB.6740.11.467.259.2019 AG

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
15.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
30.06.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 15-06-2020
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 15-06-2020 09:42:32
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 15-06-2020 09:43:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A