Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480679
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 82/2020

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
04.07.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść ogłoszenia konkursowego (.pdf)
- :Komplet materiałów konkursowych (archiwum .zip)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Ewa Banaszczuk-Kisiel
Data wytworzenia: 12-06-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 12-06-2020 16:18:35
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 12-06-2020 16:21:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A