Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 55/2019

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 273.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
31.12.2019
Data wejścia w życie:
14.12.2019
Utrata mocy:
15.01.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Informacja o przetwarzaniu danych (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Bartłomiej Szcześniak
Data wytworzenia: 31-12-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 31-12-2019 13:04:40
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2020 13:58:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A