Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 59.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr GTO TORUŃ OSIKOWA 15 46217 planowanego w Toruniu przy ul. Osikowej 15 (część dz. nr 127 obręb 50)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
31.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.01.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Mikielska
Data wytworzenia: 31-12-2019
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 31-12-2019 11:41:59
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 31-12-2019 11:42:36
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A