Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020

Liczba wejść na stronę: 12052078
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 29.6220.1/2019

obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "remont wraz z rozbudową dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Dziewulskiego 21 i 23 w Toruniu (dz. nr 71/9, 71/10, 71/31 - obręb 52

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.01.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Sowińska
Data wytworzenia: 30-12-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 30-12-2019 16:11:20
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2019 16:12:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A