Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 204/2019

Data zgromadzenia:08.01.2020
Godzina zgromadzenia:06.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:Mickiewicza 33/39, skwer przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Dyr.K.Mitręga
Data wytworzenia: 29-12-2019
Kto opublikował: Piotr Kalinowski
Data publikacji: 29-12-2019 23:14:12
Kto zmodyfikował: Piotr Kalinowski
Data ostatniej modyfikacji: 29-12-2019 23:15:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A