Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 515/2019

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie 3 parkletów wraz z montażem, demontażem i przechowaniem

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.01.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :projekt nr 1
- :projekt nr 2
- :modyfikacja projektu nr 1
- :modyfikacja projektu nr 2
- :Informacja o wyniku postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aleksandra Iżycka
Data wytworzenia: 28-12-2019
Kto opublikował: Małgorzata Ptaszek
Data publikacji: 28-12-2019 14:46:30
Kto zmodyfikował: Małgorzata Ptaszek
Data ostatniej modyfikacji: 14-01-2020 09:03:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A