Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15989424
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 495/2019

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :specyfikacja
- :rzut pomieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Natalia Kiszkiel
Data wytworzenia: 06-12-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 06-12-2019 11:09:23
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 11:11:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A