Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15989196
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 494/2019

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn. „Instalacja wiązań w koronach drzew w ramach rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu - kontynuacja”.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
16.12.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Szczegółowy zakres prac - dokumentacja.
- :Lokalizacja 1.
- :Lokalizacja 2.
- :Lokalizacja 3.
- :Lokalizacja 4.
- :inf o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 05-12-2019
Kto opublikował: Anna Rasała
Data publikacji: 05-12-2019 14:37:00
Kto zmodyfikował: Anna Rasała
Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2019 14:19:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A