Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13167062
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 147/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia znak WGN.6840.3.2014.EK z dnia 04.12.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Słowackiego 61 m. 12).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.12.2019
Data wejścia w życie:
05.12.2019
Utrata mocy:
26.12.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 04-12-2019
Kto opublikował: Elżbieta Koblańska
Data publikacji: 04-12-2019 14:56:01
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 04-12-2019 15:00:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A