Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166667
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 150/2019

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :umowa_powierzenia_powierzania_danych
- :zalacznik_2_do_umowy
- :odpowiedzi_na_pytania_09_12
- :zestawienie ofert
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- :ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 04-12-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 04-12-2019 13:42:21
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 04-02-2020 08:40:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A