Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15989582
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 219/2019

W dniu 28.11.2019 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: II Mariacki Koncert Bożonarodzeniowy - prawykonanie cyklu kolęd Jędrzeja Rocheckiego w ramach zadania publicznego – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Treść złożonej oferty (.pdf)
- :Formularz zgłaszania uwag (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Derkowski
Data wytworzenia: 04-12-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 04-12-2019 12:49:29
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 04-12-2019 13:10:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A