Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962821
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 492/2019

Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na administrowanie w roku 2020 programem autorskim BUDŻET pracującym w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta w Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 04-12-2019
Kto opublikował: Michał Balicki
Data publikacji: 04-12-2019 09:49:02
Kto zmodyfikował: Michał Balicki
Data ostatniej modyfikacji: 04-12-2019 09:59:17
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A