Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166990
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 50/2019

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego Zastępca Jarosław Grajkowski o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00092369/5.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
03.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
22.01.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Dariusz Zimny
Data wytworzenia: 03-12-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 03-12-2019 13:12:48
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 03-12-2019 13:22:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A