Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962836
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 489/2019

Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych typ Vimec V64 zlokalizowanej na zewnątrz budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 w Toruniu oraz platformy dla osób niepełnosprawnych typ Kali B zlokalizowanej na zewnątrz budynku przy ul. Fałata 39 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Opis przedmiotu zamówienia
- :Formularz oferty
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Marcin Kiczorowski
Data wytworzenia: 03-12-2019
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 03-12-2019 11:34:18
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 16-12-2019 15:32:45
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A