Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 488/2019

Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ulicach: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10, Grudziądzkiej 126 b w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Opis przedmiotu zamówienia
- :Formularz oferty
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Marcin Kiczorowski
Data wytworzenia: 03-12-2019
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 03-12-2019 11:32:05
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 16-12-2019 15:36:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A