Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166980
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 156/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia informujące, iż w dniu 29 listopada 2019 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.4.796.82.2019.AW, podejmujące zawieszone na wniosek inwestorów postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym- przekucia w ścianach nośnych przy ul. Mickiewicza 56 w Toruniu (dz. nr 106 z obrębu 8), oraz, że pismem znak: WAiB.6740.1.796.2260.2019.AW wystąpiono do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 03-12-2019
Kto opublikował: Krzysztof Maciejewski
Data publikacji: 03-12-2019 10:43:13
Kto zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
Data ostatniej modyfikacji: 03-12-2019 10:48:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A