Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 486/2019

Urząd Miasta Torunia, Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: dołączenie sieci lokalnej UMT do sieci Internet, zestawienie łącza do ustalonego punktu styku z światłowodową sięcią UMT...

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 02-12-2019
Kto opublikował: Michał Balicki
Data publikacji: 02-12-2019 15:00:10
Kto zmodyfikował: Michał Balicki
Data ostatniej modyfikacji: 17-12-2019 11:45:19
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A