Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962212
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 483/2019

Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Skarbu Państwa w 2020 r. w zakresie przeprowadzania podziałów geodezyjnych, weryfikacji ewidencji gruntów oraz wznowień granic, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu o cenę usługi.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.12.2019
Data wejścia w życie:
02.12.2019
Utrata mocy:
24.12.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 02-12-2019
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 02-12-2019 10:00:01
Kto zmodyfikował: Robert Dąbrowski
Data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 10:00:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A