Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 152/2019

Obwieszczenie PMT o postanowieniu z dnia 20.11.2019, znak WAiB.6740.1.1027.2253.2019.IBJ w sprawie wniosku Aldi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10 w Chorzowie z dnia 11 października 2019 r., l.dz. 10128/2019 w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej ujeżdżalni koni na budynek usługowo-handlowy wraz z jego rozbudową oraz budową parkingu przy ul. Kościuszki 55/Batorego 31/35 w Toruniu, działka nr 280/2, obręb 4.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 29-11-2019
Kto opublikował: Izabela Boczar-Jagusz
Data publikacji: 29-11-2019 14:43:14
Kto zmodyfikował: Izabela Boczar-Jagusz
Data ostatniej modyfikacji: 29-11-2019 14:46:38
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A